Home > Your Passage > Nieuws > Escrow Europe voert level III verificatie Passage software uit

Escrow Europe voert level III verificatie Passage software uit

Escrow Europe is opgericht in 1989 te Amsterdam als neutrale Escrow Agent. Als onafhankelijke derde partij waakt Escrow Europe over bedrijfskritische activa zoals broncode van software, databases of industriële ontwerpen. Op dit moment werkt Escrow Europe voor duizenden ondernemingen - zowel multinationals als MKBs - en non-profit organisaties zoals gemeenten en ministeries.
Escrow Europe is ook de organisatie die de broncode van de Passage Software bewaakt, het op lotus notes gebasseerde content management systeem van Your Passage. In het kader van ons kwaliteitsbeleid hebben wij daarom reeds jaren geleden een regeling gesloten met Escrow Europe.

In mei 2008 heeft Escrow een level III verificatie van de software uitgevoerd, de meest geavanceerde verificatie die zij uitvoeren. De conclusie van dit rapport: "Hoewel Escrow Europe zelfs in een level III geen 100% garantie kan geven, zijn wij van mening dat mocht Your Passage niet langer in staat zijn de software te onderhouden, het in Escrow gegeven materiaal toereikend zal zijn om Escrow begunstigden in staat te stellen de software te onderhouden voor hun eigen continuiteitsdoeleinden."*Level III is de meest geavanceerde verificatiemethode die bij Escrow Europe wordt uitgevoerd. Doel is met de grootst mogelijke zekerheid vast te stellen dat een escrow-begunstigde over de middelen kan beschikken om de software te (doen) onderhouden, wijzigen, corrigeren en/of modificeren in geval de softwareleverancier hiertoe niet meer in staat mocht blijken te zijn.

Bij een Level III verificatie wordt de broncode conform de documentatie gecompileerd op een volledig 'lege' computer. Besturingssysteem, derde partijen software en ontwikkelomgevingen zijn niet aanwezig op het systeem wanneer de verificatie start. Het geheel wordt gebruiksklaar gemaakt, waarna met behulp van de gebruiker wordt getest of de software een exacte kopie is van de werkelijke productie-omgeving.

Een succesvolle implementatie van Verificatie Level III biedt niet alleen de grootste zekerheid dat het escrow-depot compleet is, maar ook dat dit depot dat materiaal bevat dat vereist is om snel tot verdere bewerking van het materiaal over te kunnen gaan, mocht uitlevering plaatsvinden.

Ongeveer 15% van de escrow-deponeringen voldoet niet aan de vereisten van onze standaardverificatie (Level I). Hoe hoger het verificatieniveau, hoe hoger het percentage deponeringen met tekortkomingen: 90% van de escrow-deponeringen voldoet in eerste instantie niet aan de vereisten die worden gesteld aan Verificatie Level III. Teneinde zeker te zijn dat het depot compleet is, adviseren wij partijen het materiaal minimaal eenmaal per jaar door Escrow Europe te laten controleren op Verificatie Level III.Escrow Europe heeft bij een raamovereenkomst de geavanceerde Level III verificatie als eis gesteld, opdat de begunstigden een hoge mate van zekerheid hebben dat het depot bruikbaar en actueel is. Dankzij deze vorm van verificatie hebben wij in de praktijk ervaren dat begunstigden bij uitlevering van het depot zeer snel verder kunnen met het onderhoud van de applicatie.Contact

Wilt u meer weten over Escrow Europe voert level III verificatie Passage software uit? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Over deze entry

Auteur:
Jasper Goertz
Gepubliceerd:
09-06-2008 14:17:27
Laatste wijziging:
08-06-2011 16:07:58